Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek 2017”, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Uwaga! Majówka w parku z dnia 2 maja 2017 r. niestety odwołana. Przyczyną jest niekorzystna pogoda. Nowy termin zostanie wkrótce podany. Prosimy o przekazywanie tej informacji.

Dnia 27.04.2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. Poprzednie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, 12-13 maja 2017 r.

Dnia 22.04.2017 r.  Stowarzyszenie  Działajmy Razem wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Wijewie zorganizowało spotkanie dotyczące genealogii.