Aktualności

Sołtys, Rada Sołecka i Radni z Brenna zapraszają na XIII Rowerówkę Breńską w dniu 29 maja 2016 r.

12 maja 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Pankiewiczem, który zaprezentował jedną z części napisanej przez siebie „trylogii” w ramach tryptyku Trzy żywioły „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”.

Tajemnica... - to słowo klucz do tegorocznej wschowskiej Nocy Muzeów, na którą zapraszamy 14 maja. Pierwsze takie święto kultury i sztuki odbyło się w 1997 roku w Berlinie i od tego czasu jego popularność i rozmach w organizacji specjalnych atrakcji dla zwiedzających wciąż rośnie. Warto pamiętać, że majowy termin wiąże się z Międzynarodowym Dniem Muzeów, które przypada na 18 maja. Dlatego ważne jest, aby oprócz „fajerwerków” pokazać uczestnikom wydarzenia to, co muzea mają najcenniejszego – zbiory, a także specyfikę funkcjonowania muzeum i pracy muzealnika.

Wójt Gminy Wijewo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie serdecznie zapraszają na MAJÓWKĘ W PARKU.

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Wijewo przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. Na lokalizację wskazany został teren "kisowni" w Brennie. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zarząd Gminny OSP w Wijewie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w uroczystej mszy polowej.