Aktualności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Do dnia 25 maja 2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wpłynęło  358 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  500+, w tym 341 w formie papierowej i 17 wniosków elektronicznych. 

Wójt Gminy Wijewo, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brennie, Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie oraz Samorządowe Przedszkole w Wijewie serdecznie zapraszają na GMINNY DZIEŃ DZIECKA.

W sobotę, 21 maja br. w parku przy Urzędzie Gminy w Wijewie odbyła się zabawa taneczna - "Majówka w parku".

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wijewie zapraszają na GMINNE OBCHODY DNIA MATKI, które odbędą się w sobotę, 4 czerwca br.