Aktualności
dnia 27 września (piatek)
w godzinach: 09:00 -14:30
Przylesie - cała miejscowość.

Jak zmieniły się wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe?
Serdecznie zapraszamy fundacje i stowarzyszenia do udziału w spotkaniu, które odbędzie się
9 października 2019 r. w godz. 13.00 -  16:00

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (plac Tadeusza Kościuszki 4b).

16 września br. w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nastapiło otwarcie ofert  na realizacje postępowania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie ofert

 

Strona 7 z 192