Aktualności

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”. Jeśli przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł za 2018 rok), można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

Strona 8 z 152