Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2018 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2013 roku (z terminem ważności 5 lat).

w dniach: 2018-12-18,
w godzinach:  09:00 -  15:00 gm. Wijewo: Przylesie nr 2 do 14, 16

Na podstawie porozumienia partnerskiego z Województwem Wielkopolskim, w dniu 27.06.2018r. Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Strona 9 z 152