Aktualności

w dniu: 2020-03-18,

w godzinach: 09:00 -  15:00

Przylesie nr 2 do 14, 16.

Informacja prasowa

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Strona 10 z 224