Aktualności

Zaborówiec, Brenno 26 wrześ 06:30 - 26 wrześ 15:30

gm. Wijewo Miastko 26 wrześ 8:00 - 26 wrześ 15:30

Gmina Wijewo, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

Opracowanie inwentaryzacji i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wijewo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Urząd Gminy w Wijewie przypomina mieszkańcom o obowiązku przestrzegania uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” oraz zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.