Aktualności

Od 1 stycznia 2016 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2016 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2011 roku (z terminem ważności 5 lat)

W dniach 23-24 września 2016 na ulicach Wijewa można było zauważyć liczne grupy dzieci i młodzieży w harcerskich mundurkach.

Brenno, 30 września 2016 r.

"Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!" - to  bezpłatne szkolenia z obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego