Aktualności

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz sposób sporządzania spisu zwierząt

Od 1 stycznia 2016 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności, w 2016 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2011 roku (z terminem ważności 5 lat).

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W ROKU 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr