Absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo!

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wijewo odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

 
Na posiedzeniu XLV Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania 13 radnych podniosło rękę "za" jego udzieleniem, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wykonanie budżetu za ubiegły rok pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, komisje rady, komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium wójtowi.
Wójt otrzymał brawa od radnych oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stanisława Kasperskiego, a także radnych.