Akt wandalizmu w parku!

Zaledwie po kilu dniach od zamontowania przez pracowników Urzędu Gminy Wijewo ławek w parku, jedna z nich w miniony weekend została zniszczona.

Jest to skrajny akt wandalizmu.

To jak wygląda nasze otoczenie zależy od nas samych i pamiętajmy szczególnie  o tym, że z miejsc ogólnodostępnych korzystamy wszyscy.

Apelujemy do Państwa, abyście nie byli obojętni wobec aktów wandalizmu, których jesteście świadkami, gdyż obojętność oznacza zgodę na takie zachowanie.

 

ławka w parku jpg