Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1 - 20 października br. na terenie Gminy Wijewo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

plakat_promujacy_badanie_ankietowe.jpg

 

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach-01-20102018/ oraz na stronie Urzędu Ststystycznego w Poznaniu: http://poznan.stat.gov.pl/