CO SZYKUJE WFOŚiGW?


Podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni wysłuchali między innymi informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, skierowanych do konsumentów z Wielkopolski.

Przedstawiła je, opisując krótko także ubiegłoroczną działalność funduszu, prezes zarządu WFOŚiGW Hanna Grunt. Oferta niskooprocentowanych pożyczek (z możliwością umorzenia ich części) na realizację przedsięwzięć ekologicznych, skierowana będzie przede wszystkim do osób fizycznych. Program „Prosument” zakłada wspieranie zakupu i montażu małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Program „Ryś” dotyczyć ma z kolei termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Realizacja tych dwóch programów nastąpi po podpisaniu umów z NFOŚiGW, które planowane jest w drugim kwartale 2016 r.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie Program małej retencji wodnej na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030.

x.png