DOPOSAŻENIE OSP

W ramach planowanego do realizacji zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo”, zamierza się doposażyć trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Wijewo, OSP Brenno i OSP Potrzebowo) w sprzęt i urządzenia specjalistyczne niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym.

W tym celu dnia 17.08.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministra Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wysokość wnioskowanej kwoty na realizację zadania wynosi 25.997,40 zł.


W ramach zadania zamierza się zakupić m.in.:
1/ OSP Wijewo:
a/ Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza - 1 szt., nosze typu deska - 1 szt. szyny typu Kramera - 1 szt.
b/ Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów - 1 kpl.
2/ OSP Brenno:
a/ Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - 1 kpl.
b/ Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera - 1 kpl.
c/ Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi - 1 szt.
d/ Przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.
3/ OSP Potrzebowo:
a/ Latarka akumulatorowa 6 szt.
b/ Przenośny system oświetleniowy 1- szt.