Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

W ramach ww. dofinansowania przewidziano do realizacji:

-  zakup 180 szt. sadzonek drzew miododajnych. Nasadzenia dokonane będą w Wijewie, Brennie, Zaborówcu i Radomyślu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 15.300,00 zł, z czego dotacja 13.770,00 zł z wkładem własnym 1.530,00 zł,

- budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planuje się wykonać ul. Ogrodową, część ul. Zbożowej w Brennie oraz część drogi gminnej w Miastku. Dotacja na ten cel wyniesie 144.000,00 zł.