Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych dla których Gmina Wijewo jest organem prowadzącym