Historia Gminy Wijewo

Gmina Wijewo, zawsze stanowiła teren przejściowy pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem. Jako dawne plemienne tereny Obrzan od 1343 roku weszły w skład Wielkopolski. Pierwsze wzmianki dotyczą Brenna i okolic leśniczówki Papiernia. Tędy wiodła droga łącząca Wschowę z Wolsztynem i Włoszakowicami. Pierwszymi właścicielami terenów obecnej gminy był ród Junoszów (stąd w herbie Gminy Wijewo w czerwonym polu znajduje się baranek, który był symbolem rodu Junoszów), a następnie ród Gryżyńskich. W 1469 roku Andrzej Gryżyński sprzedaje Brenno Opalińskim, od 1562 roku w skład dóbr Opalińskich wchodzi również  Wijewo, należące poprzednio do majątku Cystersów z Przemętu.
W wyniku prowadzonej przez Opalińskich szerokiej akcji osiedleńczej w latach 1584-93 powstaje Zaborówiec i Potrzebowo oraz droga łącząca Brenno z Włoszakowicami. Na przełomie XVII i XVIII wieku tereny gminy stają się własnością Leszczyńskich, a w 1738 roku majątek rodziny królewskiej przechodzi w ręce Sułkowskich. W 1750 roku, po raz kolejny spłonął kościół parafialny w Brennie, który został odbudowany przez mieszkańców Brenna i Augusta Sułkowskiego.
Po odrodzeniu się Państwa Polskiego w 1918 roku Traktat Wersalski przyznał Polsce zachodnia część gminy (Brenno, Zaborówiec i Miastko), pozostałe wsie powróciły do Polski 25 maja 1920 roku, Międzysojusznicza Komisja po przybyciu w Wijewie zdecydowała na przyznanie Polsce Wijewa, Potrzebowa i Radomyśla. Powyższe wydarzenie zostało uhonorowane w roku 2006, kiedy to Rady Gminy Wijewo podjęła uchwałę o upamiętnieniu starań mieszkańców i faktu powrotu części gminy do Polski stawiając w miejscowym parku pamiątkowy obelisk.

W wyniku likwidacji powiatów w 1975 zostaliśmy włączeni w skład Gminy Włoszakowice. Po kolejnych protestach społeczeństwa utworzono na powrót Gminę w Wijewie w 1982 roku. Od 1990 roku Gmina Wijewo posiada własną samorządową administrację.
Gmina Wijewo zawsze należała do Wielkopolski mimo, że znajduje się na pograniczu ze Śląskiem i Ziemią Lubuską. Udział mieszkańców w walce o niepodległość Wielkopolski uhonorowano pamiątkowym obeliskiem.

 

Gmina Wijewo współcześnie

Gmina Wijewo zajmuje obszar 6.137 ha, który zamieszkuje 3 686 osób. 70.7% powierzchni gminy to użytki rolne, 15.8% to lasy, 5.6% to woda (7 jezior), 4.4% to tereny zainwestowane.

W skład gminy wchodzi 7 wsi sołeckich: Wijewo, Brenno, Zaborówiec, Potrzebowo, Miastko, Radomyśl i Przylesie. Rolnictwo i turystyka to podstawowe atrybuty Gminy Wijewo. Około 96% użytków rolnych znajduje się w rękach prywatnych. Rolnictwo gminy należy do wysoko zmechanizowanych. Mieszkanców tej gminy to lokalni patrioci. Gmina nie posiada zakładów przemysłowych, ze znaczącym potencjałem produkcyjnym. Ogółem w gminie funkcjonują 263 podmioty gospodarcze, które zapewniają szeroką gamę usług. 2/3 jej powierzchni leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu, jakim jest Przemęcki Park Krajobrazowy. W obrębie parku leżą jeziora; Breńskie, Białe, Miałkie, Lincjusz, Brzeźne, Maszynek i Trzytoniowe. Wszystkie jeziora połączone są siecią kanałów i pełnią funkcje naturalnych zbiorników wyrównawczych.