II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy

15 stycznia, w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu odbył się II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy, który miał na celu przyjęcie stanowiska samorządowców w sprawie finansowania zadań JST.

Kongres otworzyły wystąpienia Marszałka Marka Woźniaka i Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, organizatorów kongresu. Jego liczni uczestnicy obejrzeli także film z nagraniem przemówienia Tomasz Grodzkiego, Marszałka Senatu RP, który objął wydarzenie swoim patronatem. Wszyscy mówcy podkreślili rangę samorządów dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz wyrazili niepokój związany z ich postępującym osłabianiem.

Podczas kongresu prelegenci podjęli m.in. temat prawa samorządowego, omówili finansowanie i organizację zadań oświatowych w Wielkopolsce oraz finansowanie i organizację sieci szpitali w naszym regionie. Na koniec wybrzmiała problematyka niedoszacowania zadań zleconych i dochodzenie roszczeń jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Uczestnicy Kongresu, po detalicznej i kompleksowej analizie obecnej sytuacji JST wypracowali stanowisko, które stanowi wyraźny drogowskaz dla oczekiwanych przez nich zmian legislacyjnych.

Stanowisko Kongresu w załączniku.

stanowisko Kongresu