Informacja dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej

Bardzo dobra informacja dla uczniów i rodziców uczniów szkoły podstawowej:

 

  od 01 września 2018r. dzieci klas a i c od klasy 1 do 8 będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej w Wijewie, w budynku szkoły w Wijewie. Natomiast dzieci klas b i d będą kontynuowały  naukę w budynku Szkoły Podstawowej w Brennie  co znacznie skróci ich drogę do szkoły.

Zgodnie z wnioskami rodziców klasy b i d będą pobierały naukę w budynku Szkoły Podstawowej w Brennie

Wójt Gminy Wijewo informuję, że  z dniem 11 maja 2018r. wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019  w Szkole Podstawowej w Brennie   oddziałów   klas     II ,IV,V,VI,VII oraz VIII dla  dzieci spoza obwodu szkolnego