Informacja dotycząca umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi

Informacja dotycząca umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi

 

W Gminie Wijewo, na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019, ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.


W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu dotację otrzymały trzy organizacje:


1. Klub Tenisa Stołowego Wijewo na zadanie „Organizacja i udział dzieci i młodzieży w turnieju tenisa stołowego”; będzie to systematyczne prowadzenie zajęć sportowych, szczególnie treningi tenisa stołowego oraz udział w rozgrywkach III i IV A ligi oaz IV B ligi tenisa stołowego – 4.000,00 zł,


2. Związek Harcerstwa Polskiego na zadanie „W zuchowej gromadzie” to wsparcie działania 10 Gromady Zuchowej w Wijewie „Polne Kwiaty”: zbiórki zuchowe, wolontariat, biwaki, zdobywanie sprawności zuchowych, udział w uroczystościach patriotycznych – 1.000,00 zł,


3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wijewie otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań:
– „Dzień zdrowia w Gminie Wijewo” to dzień, który będzie poświęcony profilaktyce raka piersi, planowane jest spotkanie z Amazonkami, lekarzem onkologiem i psychologiem – 500,00 zł,
– „Bezpieczni w Gminie Wijewo” to kurs samoobrony oraz akcja promująca udzielanie pierwszej pomocy – 1.000,00 zł


Drugi konkurs zakończył się przyznaniem dotacji dla czterech organizacji:


1. Gminny klub Sportowy BRENEWIA na zadanie „Realizacja w 2019 roku zadania publicznego w zakresie oświaty, kultury i sport poprzez wspieranie różnych zainteresowań m.in. sportowych, na organizacje turnieju piłki” – organizacja treningów i zawodów piłkarskich – 42.000,00 zł,


2. Uczniowski Klub Sportowy WILGA na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie szkolenia i organizacji zajęć i imprez sportowych oraz popularyzację rekreacji ruchowej w miejscowości Brenno i Wijewo” – treningi z dziećmi w wieku 8 – 16 lat, w szczególności gra w piłkę nożną – 10.000,00 zł,


3. Stowarzyszenie „Działajmy Razem” na zadanie „Ocalić od zapomnienia” – planowana jest organizacja cyklicznych spotkań poświęconych historii, tradycjom i obrzędom wsi Wijewo – 1.250,00 zł,


4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło Wiejskie w Brennie na zadanie „Festyn promujący lokalne tradycje wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wijewo” – w trakcie festynu odbędzie się pogadanka na temat lokalnych tradycji, będą też gry, zabawy, konkursy i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych – 1.250,00 zł.


W sumie, na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019, Gmina Wijewo przeznaczy 61.000,00 zł.