Informacja o wnioskach o oszacowanie szkód w uprawach spowodowanych suszą

W związku z suszą rolniczą, która wystąpiła na terenie gminy Wijewo informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski dotyczące strat w uprawach w siedzibie Urzędu Gminy w Wijewie.
We wniosku o oszacowanie szkód należy wskazać wszystkie uprawy w gospodarstwie rolnym.
Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopie aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 
Informujemy jednak, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy finansowej.
 
Formularze wniosku dostępne niżej.