Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy oraz GOPS - 10.05.2018