Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie „ 500+ ” na okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, że od 01 kwietnia 2021r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy pamiętać aby :
- zakryć usta i nos,
- zdezynfekować ręce,
- posiadać swój długopis,
- przychodzić bez osób towarzyszących (przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba)

Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony, w szczególności w zakresie podstawowych danych takich jak : dane wnioskodawcy, numery PESEL, numery kont bankowych – nie będzie możliwości wypełniania wniosków na miejscu.

Druki wniosków można pobierać osobiście lub wydrukować ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie www.wijewo.gopsinfo.pl (zakładka druki).
Wniosek można pobrać również z załączonego pliku poniżej

kliknij tutaj - wniosek 500 + PDF


Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej :

 • przez bankowość elektroniczną,
 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • portal PUE ZUS )

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:


 • do 30 kwietnia 2021 r.,
  przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r.
  , ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r.
  , ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

  Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.