Komunikat dla mieszkańców Gminy Wijewo

Drodzy mieszkańcy!

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, narażając na niebezpieczeństwo szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców.

Urząd Gminy Wijewo uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 18 uchwały nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo”, „osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej nieruchomości oraz zapewniają właściwą opiekę i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują”.
 
Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i skuteczne zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela.