KOMUNIKAT W SPRAWIE UTRUDNIEŃ W RUCHU DROGOWYM NA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WIJEWIE

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019 oraz utrudnieniami spowodowanymi prowadzonymi pracami budowlanymi na ul. Powstańców Wlkp. przy Szkole Podstawowej w Wijewie informuję:

od dnia 03.09.2018r. do 25.09.2018r. jako pętlę dla autobusu szkolnego wyznaczam parking przy ulicy, obok Pomnika Powstańców w Wijewie, z którego dzieci będą rano przywożone a po skończonych zajęciach odbierane i przeprowadzone przez wyznaczonych pracowników szkoły i Urzędu Gminy odpowiednio do budynku przedszkola i szkoły. Dla rodziców przywożących i odbierających dzieci wyznaczono parking przy Przedszkolu Samorządowym w Wijewie (jest to miejsce utwardzone za budynkiem przedszkola).

Ze względów bezpieczeństwa i logistyki zwracamy się z prośbą o nie tamowanie ruchu, sprawne przemieszczanie się podczas dowożenia i odwożenia dzieci bądź w miarę możliwości rezygnację/ ograniczanie poruszania się pojazdami mechanicznymi na terenie prac budowlanych.

W związku z powyższym prosi się uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu robót drogowych.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia !

                                                     Wójt Gminy Wijewo
                                                /-/ Mieczysław Drożdżyński