Konferencja "Natura 2000" w Gminie Wijewo

W dniu 13 listopada 2019 roku w Domu Kultury w Wijewie odbyła się Konferencja "Natura 2000".

 10 11

W konferencji "NATURA 2000" uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Węgorzyno, Gminy Stepnica, Gminy Złocieniec, Gminy Wleń, Gminy Osie, Gminy Lewin Kłodzki, Gminy Wijewo oraz przedstawiciele kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria.

Przedmiotem konferencji było wypracowanie wspólnych działań w kierunku przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz określenia metod rekompensowania strat obszarom objętym siecią NATURA 2000.

Podczas konferencji Pan Mieczysław Drozdżyński – Wójt Gminy Wijewo i jednocześnie Gospodarz spotkania przedstawił prezentację multimedialną na temat Gminy Wijewo, pokazując walory turystyczne i przyrodnicze gminy, przekrój demograficzny, kulturalny, gospodarczy i inwestycyjny regionu. W trakcie trwania spotkania odbyła się sesja wykładowa, wystąpienia poszczególnych gości i dyskusja na temat problemów związanych z ochroną przyrody i różnorodnością biologiczną, zadaniami rządu, samorządów w zakresie współczesnej potrzeby ochrony przyrody. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach objętch siecią NATURA 2000 i przedstawiono problematykę ww. obszarów.