Ogłoszenie o pracę - stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Rozwoju Gminy