Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 14.12.2018 r.

ogłoszenie.jpg