Ostrzeżenie meteorologiczne 17-18.02.2021r. roztopy, oblodzenie