Profilaktyka nowotworów jelita grubego - bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowegoProfilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowegorealizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego„AMICOR” SP. J. Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierałaz siedzibą w Nekli, ul. Poznańska 33

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 – 74 lat

do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego- bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie sięw dniu  5.08.2021 r.o godz. 16.30

w Wiejskim Domu Kultury w Wijewie

ul. Powstańców Wielkopolskich 19 

 

Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpiw dniu .12.08.2021 r.  w godz. 9.00 - 13.00 w 

w Wiejskim Domu Kultury w Wijewie

ul. Powstańców Wielkopolskich 19 

 

Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu

tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,
a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną,
mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu.
W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN
przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.
Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce