Fundusz sołecki Brenno 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Brenno


Zakup tłucznia pozwolił na bieżące naprawy dróg, co przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa. Całe przedsięwzięcie wyniosło 11 266,80 zł brutto.

 

Przedsięwzięcie nr 2 – Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim

Na Jeziorze Breńskim wykonany został drewniany pomost kończący się przystanią wodną z wykonaną na niej drewnianą altaną, który był wykonany z funduszu sołeckiego oraz w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 15 000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

Przedsięwzięcie nr 3 – Remont altany w miejscowości Brenno

W ramach zadania altana została odmalowana na zewnątrz oraz ocieplona od środka. Zostało również doprowadzone ujęcie wody przy altanie w celu pielęgnacji zieleni na tym terenie.

Całość przedsięwzięcia wyniosła 14 217,89 zł brutto.

 

 

Fundusz sołecki Miastko 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Zakup i montaż drewnianego domku wraz z transportem

W ramach zadania zakupiono drewniany domek oraz kostkę betonową. Całość przedsięwzięcia wyniosła 13 495,00 zł brutto. 

 

Miastko.jpg

 

 

 Fundusz sołecki Radomyśl 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Zakup i montaż plenerowych urządzeń sportowych

W miejscowości Radomyśl w 2017 roku zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup i montaż plenerowych urządzeń sportowych”. W ramach przedsięwzięcia zakupiono 4 urządzenia siłowni plenerowej oraz zakupiono materiały niezbędne do ich montażu. Przedsięwzięcie wyniosło 10 425,00 zł brutto.

 

Przedsięwzięcie nr 2 – Konserwacja i instalacja mediów w wigwamie w miejscowości Radomyśl

Zadanie obejmowało:
- Wykonanie konserwacji wigwamu w postaci dwukrotnego malowania drewnochronem z zewnątrz i wewnątrz obiektu,  
- zakup materiałów na potrzeby wykonania instalacji elektrycznej i wodociągowej.
Całość przedsięwzięcia wyniosła 6 000,00 zł brutto.

Radomyśl.jpg

 

 

Fundusz sołecki Przylesie 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Doposażenie wigwamu w miejscowości Przylesie

W 2017 r. został doposażony wigwam w Przylesiu poprzez zakup drewutni oraz agregatu prądotwórczego.

Całość przedsięwzięcia wyniosła 3 426.00zł brutto.

 

Przedsięwzięcie nr 2 – Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem

W ramach w/w zadania został zakupiony tłuczeń granitowy oraz rozparcelowany i utwardzony na drodze gruntowej prowadzącej do miejscowości Przylesie.

Całość przedsięwzięcia wyniosła 7 548,00 zł brutto.

 

Przylesie_wigwam.jpg

Przylesie.jpg

 

 

Fundusz sołecki Zaborówiec 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Remont salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu -III etap
 
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:
- remont podłogi  w budynku świetlicy wiejskiej,
- zakup klimatyzatora z funkcją grzewczą
Całość przedsięwzięcia wyniosła 10,000 zł brutto.

 

Przedsięwzięcie nr 2 – Wykonanie elewacji zewnętrznej obiektu WDK w Zaborówcu

W ramach przedsięwzięcia wykonano konserwację dachu na Wiejskim Domu Kultury w Zaborówcu oraz częściowo pomalowano elewację.
Całość przedsięwzięcia wyniosła 12,244 zł brutto.

 

Zaborówiec_podłoga.jpg

Zaborówiec.jpg

 

 

Fundusz sołecki Potrzebowo 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Budowa budynku do obsługi imprez sportowych

W miejscowości Potrzebowo zrealizowana została kolejna część inwestycji pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017. W ramach przedsięwzięcia wykonano drewniany obiekt w formie zamkniętej altany. 

Całość przedsięwzięcia wyniosła 23 916,00 zł brutto.

 

sił_016_zmniejszone.jpg

altana_strona_pomniejszone.jpg

 

 

Fundusz sołecki Wijewo 2017:

Przedsięwzięcie nr 1 – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wijewo

W ramach przedsięwzięcia wykonano oświetlenie na ulicy Kalek w postaci zakupu wraz z montażem 9 szt opraw ulicznych oraz świadczeniem usługi oświetlenia do końca 2017 r.
Całość zadania wyniosła 38 745,00 zł brutto

 

Wijewo.jpg