Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec

W wyniku otrzymanej pomocy  finansowej  z  Europejskiego Funduszu Rolnego  na  rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Gmina Wijewo  na  podstawie umowy o  dofinansowanie  Nr 0003-65170-UM1510035/18 z dnia 19.10.2018 r. dokonała realizacji operacji pn. Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec.                                                                                  
Założonym do osiągnięcia celem operacji jest: Udostępnienie i zapewnienie  mieszkańcom obszarów wiejskich infrastruktury  kulturalnej  poprzez przebudowę  Wiejskich Domów Kultury  w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec.                                                               
Efektem realizacji operacji jest przebudowanie dwóch obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne wraz z ich wyposażeniem, to jest Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo oraz Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości  Zaborówiec.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość operacji wyniosła 2 122 006,44 zł brutto, w tym wartość uzyskanego dofinansowania 946 468,00 zł.

Wiejski Dom Kultury w Wijewie

sala W.jpg

 

sala W 2.jpg

Wiejski Dom Kultury w Zaborówcu