PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRENNIE

Dnia 8 marca 2018 r. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński uczestniczył w podpisaniu umowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie na przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 do skrzyżowania z drogą powiatową  3903 P, tj. ul. Kargowska i Kościelna w miejscowości Brenno.

Długość trasy objętej projektem to ok. 2,1 km. Umowa na dofinansowanie inwestycji z funduszu unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 została podpisana w 2016 roku. Szacunkowy koszt inwestycji wynosił ok. 1,8 mln zł, z czego dotacja wyniesie prawie 1,2 mln zł, czyli ok. 64 proc. kosztów kwalifikowanych.
Najtańsza złożona w przetargu oferta Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna wynosi 1.895.812 zł, to ok. 83 tys. zł więcej, niż zostało przyjęte w budżecie powiatu leszczyńskiego. W związku z tym, Rada Powiatu Leszczyńskiego oraz Rada Gminy Wijewo zdecydowały się dołożyć wspólnie brakującą kwotę.
Przewidywane zakończenie inwestycji ustala się na 29 czerwca 2018 r. Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty ziemne, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył starosta Jarosław Wawrzyniak, wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński, wicestarosta Robert Kasperczak, kierownik ZDP Marian Kaczmarek oraz prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Wojciech Rajewski.