PRZENIESIENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Szanowni Państwo!
Działając w imieniu COLAS Polska Sp. z o.o. Generalnego Wykonawcy realizującego roboty związane z Przebudową drogi powiatowej nr 3903P Wijewo – Włoszakowice informujemy, że w związku z wykonywanymi pracami rozbiórkowymi przy istniejącym przystanku autobusowym w Wijewie (ul. Handlowa) w kierunku skrzyżowania z DW 305 istniejący przystanek autobusowy zostanie zlikwidowany. Przystanek zostanie przeniesiony na ul. Witosa (przy Banku Spółdzielczym). Zmiany zostaną wprowadzone dnia 31.08.2018 r.