Przyznanie dotacji na realizację zadania pn. ,,Konserwacja rowów - urządzeń wodno-melioracyjnych'’.

Gmina Wijewo przyznała Spółce Wodno-Melioracyjnej dotację celową w kwocie 11.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. ,,Konserwacja rowów - urządzeń wodno-melioracyjnych’’.