Przyznanie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Przyznanie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie  oraz Szkoła Podstawowa w Wijewie zostały doposażone w cztery interaktywne monitory dotykowe, po dwa na każdą szkołę.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zapewnieniem wysokiej jakości edukacji w szkołach jest uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej, co będzie możliwe pod warunkiem wyposażenia   i doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych w ramach  Programu „Aktywna tablica” wyniósł 35.000 zł. Zakup interaktywnych monitorów do szkół możliwy był dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości 28.000,00 zł i zapewnieniu środków własnych przez poszczególne szkoły w łącznej wysokości 7.000,00 zł.IMG_20190925_120139.jpg

IMG_20190925_120133.jpg