Wydrukuj tę stronę

Realizacja projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury-II etap

W październiku 2019 r. zostały ukończone prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap” realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Brenno na rok budżetowy 2019.
W ramach wyżej wymienionego zadania wykonano tor rolkowy o długości 105 mb oraz zakupiono następujące elementy: tablice edukacyjną, kosze na śmieci ( 2 szt.), ławki parkowe (2 szt.), leżaki plażowe (4 szt.), stół do tenisa stołowego, ściankę wspinaczkową wraz z elementami boiska do siatkówki plażowej tj. słupków do siatkówki (2 szt.), siatki napinanej do siatkówki (1szt.).
- Całkowita wartość projektu 79.637,45 zł.

- Dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł.
- Fundusz sołecki 25.000,00 zł.
- Wkład własny mieszkańców (koszty niekwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowitej wartości projektu) 20.611,00 zł.

WOW logo.jpgsamorzad.jpg

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap” poprawiło estetykę miejscowości oraz całej gminy naturalnie wpływając na urozmaicenie oferty sołectwa Brenno w zakresie turystyki i sportu. Realizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się także do odbudowy tożsamości i integralności wsi oraz promocji idei odnowy.

 

 

tor 1.jpg