Realizacja projektu pn. Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie

W październiku 2019 r. zostały ukończone prace związane z realizacją projektu pn. „Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie” realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Wijewo na rok budżetowy 2019.
W ramach wyżej wymienionego zadania wykonano i zamontowano drzwi, blaty, ławki oraz stoły drewniane, utwardzono nawierzchnię kostką betonową w wigwamie, zakupiono trybuny (40 miejsc), tablicę edukacyjno - kulturową, kosz na śmieci oraz słupki, siatkę do siatkówki i badmintona.
- Całkowita wartość projektu 58.253,37 zł.

- Dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł.
- Fundusz sołecki 10.749,00 zł.
- Wkład własny mieszkańców ( koszty niekwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowitej wartości projektu) 15.345,00 zł.

WOW logo.jpg
samorzad.jpg

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Zadanie pn. „Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie” poprawiło estetykę miejscowości oraz całej gminy naturalnie wpływając na urozmaicenie oferty sołectwa Wijewo w zakresie turystyki i sportu. Efektem realizacji projektu będzie organizacja miejsca integrującego mieszkańców wsi. Będzie to centrum kulturalne i główne miejsce wielopokoleniowych spotkań oraz nawiązywania kontaktów społecznych nie tylko mieszkańców sołectwa ale także mieszkańców całej gminy.

 wigwam w.jpg

tablica.jpg