SPOTKANIE SENIORÓW

29 lutego 2016 roku z inicjatywy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie odbyło się spotkanie seniorów. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Gminy Wijewo w wieku emerytalnym tj.: kobiety urodzone do 31.03.1955 r. oraz mężczyźni urodzeni do 31.03.1950 r.

 

O godzinie 13 salę GOK w Brennie wypełnili licznie przybyli seniorzy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Wijewo - Pan Mieczysław Drożdżyński oraz Przewodniczący Rady Gminy Wijewo - Pan Stanisław Kasperski, którzy złożyli seniorom gorące życzenia zdrowia, długich lat życia w radości i otoczeniu serdecznych ludzi. Popołudniowe spotkanie umiliły występy uczniów z Zespołu Szkół w Brennie i Szkoły Podstawowej w Wijewie. Na początku wystąpili uczniowie z klas pierwszych z wierszami oraz piosenkami, przygotowani przez Panią Małgorzatę Zielnicę oraz Panią Grażynę Tasiemską. W drugiej części zaprezentowali się uczniowie z gimnazjum w sztuce pod tytułem „Oczekiwany gość” Zofii Kossak-Szczuckiej wyreżyserowanej przez Panią Dorotę Pytlik i Panią Barbarę Wilińską. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Nadszedł czas na drugą część spotkania. Salę wypełnił przyjemny aromat kawy, na stołach pojawiły się talerze pełne słodkości, a seniorzy z przyjemnością oddali się rozmowom.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół w Brennie oraz Szkoły Podstawowej w Wijewie za pomoc w przygotowaniu części artystycznej. Serdeczne podziękowania GOPS składa również Kołu Gospodyń Wiejskich w Brennie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie za pomoc w organizacji poczęstunku.