Utrudnienia w ruchu w miejscowości Włoszakowice

Firma COLAS sp. z o.o. poniżej przekazuje plan układania nawierzchni MMA a tym samym informację o utrudnieniach w ruchu w poszczególnych dniach:

23 maja 

- skrzyżowanie Powstańców z Wolsztyńską  (odc. 3 i 2) – utrudnienia

- odcinek 2 od. ul. Dominickiej do SKRów podbudowa  

24 maja

- odc. 2 od Nadleśnictwa do SKRów wiążąca str. Lewa  

25 maja

- odc. 3 od ronda w stronę Boszkowa – cała szerokość (droga zamknięta )

26 maja

- odc 2 od skrzyżowania z odc. 3 w stronę SKRów całą szerokością