Warsztaty Wokalne Chórów w Święciechowie

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, odbyły się Warsztaty Wokalne Chórów – „Cecylia”, „Lutnia” i „Hejnał”. Warsztaty prowadził dyrygent tych chórów pan Adam Krenc.

Tematyka Warsztatów poświęcona była kolędom. Chórzyści przez kilka godzin w sobotnie popołudnie ćwiczyli kolędy na melodie czterogłosowe: „Boscy posłowie, o święci Anieli” oraz „Jeszcze czuwa”. Organizatorzy tych warsztatów – Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie i chór „ Cecylia” zaprosili Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - panią Danutę Patalas, Wójta Gminy Święciechowa – pana Marka Lorycha z małżonką oraz Wójta Gminy Wijewo - pana Mieczysława Drożdżyńskiego z małżonką. Obecni byli również dyr. SOK w Święciechowie - pan Marek Tulewicz oraz dyr. GOK w Wijewie - pani Agnieszka Jurgawka z mężem. Po kilkugodzinnym treningu chórzyści zaprezentowali dorobek zebranym gościom. Kolędowy nastrój zapanował kiedy chóry, najpierw każdy z osobna, a następnie wspólnie zaprezentowały swój repertuar kolęd i pastorałek. Na zakończenie Wójt Gminy Święciechowa, wręczył prezesom chórów, upominki i pamiątki. Integracyjne spotkanie spełniło swój zaplanowany przez organizatorów cel. Były też życzenia świąteczne i noworoczne od władz samorządowych oraz te zaśpiewane przez chórzystów dla gości.
Należą się słowa podziękowania dla władz samorządowych, za uznanie i wsparcie naszych inicjatyw w dziedzinie kultury. W świąteczny nastrój wprowadził uczestników Zespoł Pieśni i Tańca „ Marynia”, którego występ był gorąco oklaskiwany przez zebranych na sali chórzystów i gości.