WYKONANIE UL. BOCZNEJ, SŁONECZNEJ, PIASKI I WCZASOWEJ

W 2018 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo” oraz „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno” wykonano:

1/ część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa drogi gminnej na ul. Boczna w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 0,08 km i szerokości 4 m.
Wartość I części zadania wyniosła  43.433,76 zł brutto.

2/ część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Słoneczna w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 0,17 km i szerokości 4 m.
Wartość II części zadania wyniosła 92.031,06 zł brutto.

3/ część III przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Piaski w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 0,14 km i szerokości 4 m.
Wartość III części zadania wyniosła 81.981,96 zł brutto.

4/ część IV przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno”
W wyniku przebudowy części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno z dotychczasowej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej.  Dokonano przebudowy drogi poprzez jej poszerzenie – wykonanie pasa jezdni o szerokości 1 m i długości 640 mb, co pozwoliło uzyskać drogę dojazdową do gruntów rolnych o szerokości 4 m.
Wartość IV części zadania wyniosła 103.228,98 zł brutto.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 320.675,76 zł, w tym środki Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,00 zł zgodnie z umową nr 86/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku oraz w kwocie 86.600,00 zł zgodnie z umową nr 533/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.

herb samorząd woj wlkp.jpg

 

Słoneczna.jpg

ul. Piaski.jpg

 Wczasowa4.jpg