XVIII Sesja Rady Gminy Wijewo

XVIII Sesja Rady Gminy Wijewo

 

 

Wijewo, 07 marzec 2016 r.

RADA GMINY WIJEWO

informuje, że

XVIII SESJA RADY GMINY

odbędzie się

w dniu 07 marca 2016 r. o godz. 10.oo

w sali posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat stanu sanitarnego gminy Wijewo za 2015rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok,
2/ zmiany do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wijewo,
3/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”,
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Stanisław Kasperski