Zakończenie prac na ul. Ogrodowej i ul. Zbożowej

W dniu 25.10.2019 r. ukończono prace polegające na przebudowie drogi gminnej na ul. Ogrodowej w miejscowości Brenno oraz przebudowie części drogi gminnej na ul. Zbożowej w miejscowości Brenno, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo”. Inwestycja była dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w m. Brenno:
- powstała droga o nawierzchni bitumicznej o długości 223 mb i szerokości 4m
  wykonana przez firmę: ZPHU „KRUBET” Jan Kruk z Nowej Wsi,
- ogółem wartość odebranych robót wyniosła 146 370,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej na ul. Zbożowa w m. Brenno:
- powstała droga o nawierzchni z kostki brukowej o długości 340 mb i szerokości 4m
  wykonana przez firmę: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
  z Krobi
- ogółem wartość odebranych robót wyniosła 214 516,20 zł.  

 

ul. Ogrodowa

 

 


ogrodowa2.jpg
ul. Zbożowa

zbożowa2.jpg
zbożowa.jpg