Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej pogłębionych konsultacji społecznych i wyrażenia opinii na temat przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo