ZARZĄDZENIE NR 0050.2.3.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.