Zarządzenie Nr 0050.2.4.2019 Wójta Gminy Wijewo

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacej określenia okresu trwania sezonu kąpielowego, oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wijewo w 2019 roku