Zarządzenie Nr 0050.2.85.2018 Wójta Gminy Wijewo a dnia 08 października 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

zarządzenie 85 cz1.jpgzarządzenie 85 cz2.jpgzarządzenie 85 cz3.jpgzarządzenie 85 cz4.jpgzarządzenie 85 cz5.jpg