UE bip projekty unijne FB

14 kwietnia Święto Chrztu Polski

chrzest Polski

22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, na mocy której dzień 14 kwietnia ustanowiony został Świętem Chrztu Polski. Celem tego święta jest upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju –przyjęcia przez Mieszka I chrztu. 

14 kwietnia 966 r. Mieszko I z dynastii Piastów przyjął chrzest z rąk biskupów czeskich. Uroczystość ta wzmocniła autorytet władcy i pomogła zjednoczyć państwo wokół nowej religii. Przyczyniła się do traktowania władcy Polan jako równorzędnego partnerem  przez innych chrześcijańskich władców Europy. Na ziemiach polskich, w Poznaniu, utworzone zostało pierwsze biskupstwo misyjne, a na jego czele stanął biskup Jordan.

Przyjęcie chrześcijaństwa pozwoliło młodemu państwu przyłączyć się do zachodnioeuropejskiej strefy kulturowej i cywilizacyjnej, a sam akt przyjęcia chrztu uważany jest za początek polskiej państwowości i polskiego Kościoła katolickiego.
Jednocześnie przypominamy o wywieszeniu biało-czerwonej flagi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509) o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 

Polecamy